คอนกรีตผสมเสร็จ 1 คิว เทพื้นได้กี่ตารางเมตร

คอนกรีตผสมเสร็จราคาคิวละ

สำหรับการคำนวณปริมาณคอนกรีตผสมเสร็จ หลายคนคงสงสัยว่า คอนกรีตผสมเสร็จราคาคิวละ จะสามารถเทพื้นได้กี่ตารางเมตร ซึ่งหลายคนคงเคยได้ยินว่างานเทพื้นคอนกรีตหนา 10 และ 15 ซม. ในหน่วยของคิว ซึ่งเป็นหน่วยที่ใช้เรียกกันในการสั่งคอนกรีตผสมเสร็จ วันนี้เลยมีวิธีคำนวณคอนกรีตผสมเสร็จ 1 คิว จะสามารถเทพื้นได้กี่ตารางเมตร หรือถ้าเป็น 2 คิว เราจะคำนวณพื้นที่ของเราเพื่อสั่งคอนกรีตจะเทได้กี่ตารางเมตร 

คำนวณปริมาตรคอนกรีต 1 คิว เทได้กี่ตารางเมตร

ทั้งนี้คอนกรีต 1 คิว (คิวบิกเมตร) คือ ปริมาตรคอนกรีตทรงลูกบาศก์ที่มีความกว้าง 1 เมตร x ยาว 1 เมตร x สูง 1 เมตร (100 ซม. X 100 ซม. X 100 ซม.) ซึ่งเมื่อลองนำมาตัดแบ่งเป็นพื้นหน้า 10 ซม. จะต้องตัดได้ทั้งหมด 10 แผ่น หรือ 10 ตร.ม. หรือหากนำมาตัดแบ่งเป็นพื้นหนา 15 ซม. จะตัดออกมาได้ 6 แผ่นกว่าๆ หรือประมาณ 6.67 ตร.ม. 

ส่วนของเจ้าของบ้านที่มีพื้นที่แล้วต้องการสั่งคอนกรีตผสมเสร็จมาเท แต่ยังไม่ทราบว่าจะต้องคำนวณสั่งคอนกรีตกี่คิว สามารถวัดขนาดพื้นและความหนาที่ต้องการเท แล้วคำนวณตามสูตรจะได้ปริมาณคอนกรีตที่ต้องสั่ง (คิว) ตามสูตร ความกว้าง (เมตร) x ความยาว (เมตร) x ความหนา (เมตร) = ปริมาตรคอนกรีต (คิว) ยกตัวอย่างวิธีคำนวณ เช่น ต้องการเทคอนกรีตผสมเสร็จบริเวณพื้นที่จอดรถ ที่มีความกว้าง 5 ม. ยาว 5 ม. จะต้องเทพื้นคอนกรีตหน้า 0.15 ม. (15 ซม.) จะได้ 5x5x0.15 = 3.75 คิว 

สูตรก็จะเป็น : กว้าง x ยาว x ความหนา = ปริมาตรคอนกรีต (คิว) 

เมื่อคุณได้ปริมาตรคอนกรีตตามที่คุณต้องการ การสั่งคอนกรีตผสมเสร็จจะต้องขนส่งโดยรถโม่ ซึ่งมี 2 ขนาดคือ รถโม่ใหญ่ได้เที่ยวละ 5 คิว และรถโม่ขนาดเล็กจะเที่ยวละ 2 คิว ดังนั้นถ้าคุณต้องการสั่งคอนกรีต 4 คิว จะขนส่งโดยรถโม่ใหญ่เที่ยวเดียว หรือจะเป็นรถโม่ขนาดเล็ก 2 คิว หรือ 2 คัน หรือจะเป็น 1 คัน 2 เที่ยว ทั้งนี้การขนส่งรถโม่ก็จะขึ้นอยู่กับหน้าไซต์งานด้วย ว่าสะดวกสำหรับรถโม่ขนาดไหนเป็นหลัก 

อย่างไรก็ตามปริมาณคอนกรีตที่ใช้อาจมีค่าความคลาดเคลื่อน (Error) ไปจากปริมาณที่เราคำนวณได้ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับปัจจัย เช่น พื้นที่เราต้องการเทมีความลาดเอียง (ความหนาพื้นหัวท้ายไม่เท่ากัน) การลำเลียงหรือเทคอนกรีตอาจจะหกล้นระหว่างทางได 
เพราะฉะนั้นก่อนที่จะสั่งคอนกรีตควรปรึกษาทีมผู้เชี่ยวชาญ วิศวกร หรือโฟร์แมนหน้างานว่าควรสั่งคอนกรีตเผื่อไว้ปริมาณเท่าไหร่ เพื่อจะได้ทราบจำนวนการสั่งคอนกรีตผสมเสร็จที่พอดี เพื่อไม่ให้ขาดทุน หรือเกิดเสียเวลา เพราะฉะนั้นหากคุณยังสงสัยว่าคอนกรีตผสมเสร็จราคาคิวละเท่าไหร่ก็คงได้คำตอบไปแล้ว

About the Author

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may also like these